Agder Camerata

Agder Camerata


      Agder Camerata er et klassisk kammerensemble med profesjonelle musikere som har samtidsmusikk som sin hovedvirksomhet. Ensemblet ser det som særlig viktig at samtidsmusikken får et liv utover én enkelt konsert, og turnerer derfor sitt samtidsmusikkprogram med 10 til 12 konserter. Det gjør at nyskrevne verk og eksisterende verk fra vår tid får flere framføringer, når et langt større publikum, og gjør dagens komponister mer kjent. Aust-Agder musikkråd er produsent og turnélegger for ensemblet.

     Aust-Agder musikkråd ser det som en viktig oppgave å sette fokus på musikk fra vår egen samtid og særlig stimulere til at komponister fra vår egen region skriver mer musikk. Samtidsmusikken har dessverre fått alt for liten oppmerksomhet, og antall konsertarrangører som programmerer med ny musikk er så begrenset at det kan være vanskelig for dagens komponister å få framført sine verk.

Aust-Agder musikkråd har derfor i flere år produsert en årlig konsertturné med Agder Camerata, et ensemble som i hovedsak har spesialisert seg på samtidsmusikk. Vi har til nå satt søkelys på komponister fra Agder-regionen som er aktive i dag, eller som nylig har vært aktive.


     Konsertene har fungert som et forum der komponister, utøvere, og – ikke minst – publikum, kan møtes. Et av målene er å avmystifisere rollen som komponist ved å la publikum møte komponistene. Vi gjør dermed et poeng av at komponistene skal være med på så mange av konsertene som mulig, og at de kort kan fortelle om sin egen musikk. Publikum kommer nærmere innpå kilden til musikken. Dette kan gi interessante vinklinger for publikum som kan øke forståelse for musikken. Mange nye verk har blitt skrevet til turnéene som resultat av at musikere og komponister har møttes på konsertene.

     Målet er å skape konserter av høy kvalitet som viser bredden av det som skapes av samtidsmusikk i regionen. På konsertene etterstrebes det en bred palett av tonespråk, fra det nesten helt tonale til fritonale og mer eksperimentelle uttrykk.

     Etter at vi de to første årene arrangerte enkeltstående konserter utviklet vi prosjektet til en turnéproduksjon som nå omfatter store deler av Sør-Norge.
Til nå (før 2019-turne) har prosjektet presentert 16 komponister med 61 musikkverk hvorav 27 urframføringer.
18 musikere har medvirket og holdt 43 konserter på 26 ulike konsertsteder i 7 fylker.

     Konsertene har vært med på å skape en spennende møteplass for komponister og utøvere. Mange nye verk har blitt skrevet til turnéene som resultat av at musikere og komponister har møttes på konsertene. Konsertene har også medvirket til at komponister har fått nye bestillinger utenfor egen region. På denne måten stimulerer vi til at nye verk blir skrevet, bidrar til at det opprettes kontakter, noe som skaper nye muligheter både for komponister og utøvere.